Fågelflykt

I den lilla utmarksbyn Storsien, ett tiotal år innan
första världskriget, blir Amanda och Aslak
förälskade, men deras kärlek fördöms av en
obarmhärtig omgivning som inte skyr några medel
för att stoppa den. Snart upptäcker Amanda att hon
bär på Aslaks barn – och en släktresa genom tid och
rum tar sin början.
Fågelflykt är en skildring av tre generationer kvinnor
– Amanda, Anna Maria och Agneta – som var och en
drömmer om kärleken, men som ställs inför livets
och tidens motgångar. Vi förflyttar oss från ett
norrbottniskt tidigt nittonhundratal till ett
Stockholm i kölvattnet av andra världskriget, och
slutar i Luleå där ett tusental flyktingar anländer till
järnvägsstationen under flyktingkrisens 2015.
Ur de tre huvudpersonernas perspektiv skildras
övergrepp, mord, väckelsepredikanter, arbetsläger,
utanförskap, kärlek och inte minst förhoppningar.
Och fastän de tillhör olika generationer delar de alla
erfarenheten av hur det är att vara kvinna.