Skrivande

Jag heter Anne-Christine Liinanki och är en författare med djupa rotpålar i norr. Jag skriver berättelser om hur livet i norr kan te sig i forntid/nutid/framtid och min driftkraft är berättelser som speglar kvinnors utsatthet i skilda tider. Mina berättelser innehåller de ämnen som jag brinner för – naturen, samarbete och starka kvinnor.

Verksförteckning

ISBN 978-91-86115-00-5 , Storsien-100 år i en Norrbottnisk by, Black Island Books, 2008.
Storsien är inläst som talbok av talboks- och punktskriftsbiblioteket.

ISBN 978-91-637-2411-4 , Norrbottniska liv ensligt belägna, Aquilonis bokförlag, 2013.
Norrbottniska liv ensligt belägna är inläst som talbok av talboks- och punktskriftsbiblioteket.

Medverkan i Antologier

ISBN 978-91-87679-51-3, Hälsa&Folkbildning, Hansson@Notis, 2017

ISBN 978-91-85889-33-4 , Mera Kackel, Lumio Förlag, 2010

CV

2003-2004    Skrivlabbet, Medlefors folkhögskola

2004-2005    Skriv för livet, Medlefors folkhögskola

2008              Högskoleexamen i svenska , Luleå tekniska universitet

2017              Litterär gestaltning C-kurs, 30 p, Luleå tekniska universitet