Romanen Fågelflykt är utgiven som E-bok

Nu finns romanen Fågelflykt som E-bok. Försäljningsställen: Bokus och Adlibris.

Publicerat i Ankis författarblogg, Bok: Fågelflykt | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Romanen Fågelflykt är utgiven som E-bok

Sommarmöte – Norrländska litteratursällskapet/ Författarcentrum Norr

Ett lyckat sommarmöte på Kalix Folkhögskola den 1-4 juli 2021 i Norrländska litteratursällskapet/Författarcentum Norrs regi. Samtal om litteraturen och livet snurrade runt i sommarvärmen …

Ett stort grattis till vinnarna av Norrlands litteraturpris 2021 Elin Anna Labba och Alma Thörn.

Publicerat i Ankis författarblogg | Kommentarer inaktiverade för Sommarmöte – Norrländska litteratursällskapet/ Författarcentrum Norr

Öden och historia i norrbottniska Storsien – Författarporträtt Opulens

Administratör och författare i ett. Anne-Christine Liinanki använder båda sidorna av sin personlighet, den strukturerade bygger faktagrund som den visionära flyger, doftar, vandrar och lyssnar. (Foto: Frank Rizo)

BOKSLÄPP. Anne-Christine Liinanki debuterade 2008 med Storsien: 100 år i en norrbottnisk by. Romanen utsågs till en av Årets bästa böcker av Luleå stadsbibliotek och den lästes även in som talbok. Men författaren kände sig inte helt nöjd med sitt verk. Nu har hon gjort ett omtag och ger ut Fågelflykt på bokförlaget Ekström & Garay. Mycket har hänt med texten. Mycket har hänt med Anne-Christine.

– Innan jag började skriva … jag var ganska gammal, börjar Anne-Christine Liinanki på sin mjuka norrländska.

Gammal var hon förstås inte; allt handlar om perspektiv. Däremot hade hon en gedigen bakgrund som administratör, från starten inom Tullverket till en lång karriär i maktens korridorer i Luleå kommun. Till sist headhuntades hon till den akademiska världen.

– Som författare är man en iakttagare av individer och organisationer, ser hur allting hänger ihop. Tullverket var en manlig värld, där var bara en annan kvinna, en föregångare. När jag långt senare kom till Luleå tekniska universitet arbetade jag med matematiker, djupt tänkande men inte så sociala människor även om de kunde vara jätteroliga, säger Anne-Christine Liinanki och menar att det är där hon känt sig som mest hemma.

Det var när modern gick bort som Anne-Christine insåg att hon ville ta tag i författardrömmen och gick skrivarkurs på en folkhögskola. Några år senare tog hon universitetsexamen i retorik och kreativt skrivande samtidigt som hon romandebuterade med Storsien: 100 år i en norrbottnisk by.

Sedan dess har hon släppt reportageboken Norrbottniska liv ensligt belägna, barnboken Mångrus och nu romanen Fågelflykt.

Att göra ett omtag i stället för att gå vidare och skriva en helt ny historia måste innebära att berättelsen är mycket viktig för författaren. Storsien och trakten omkring är den plats Anne-Christines mor kommer från och där Anne-Christine tillbringat sina lov, rötterna är djupa och går flera hundra år tillbaka i tiden. Hur nära står Anne-Christine själv berättelsen om de tre huvudpersonerna, anmodern Amanda, sondottern Anna Maria och dennas dotter Agneta?

– Jag hade inget val, de här personerna pratade i mitt huvud, pockade på. Det är inte exakt min släkts historia men det utspelas på platser jag känner till. Man klär det i en annan dräkt helt enkelt. Nu känns den klar, fastslår Anne-Christine.

Redan från början strukturerade hon upp kapitlen, tänkte över vilken tid de utspelades i. Sedan byggde hon ett fiktivt släktträd och skrev slutligen en personakt för varje karaktär.

– Jag har lagt ner ganska mycket tid på fakta. Den här gången har jag fyllt på, givit personerna större eller mindre roller jämfört med tidigare.

När administratören i henne gjort sitt tar en annan sida, författarens, över. Berättelsen får liv och hon ser miljöerna, går i dem, känner dofter, färger, ser djur, fåglar, insekter.

– Jag ser personerna som från fågelperspektiv, ser dem röra sig och gå. Jag kommer närmare och hör dem prata med mig.

Fågelflykt har ett poetiskt språk, särskilt när det kommer till naturbeskrivningarna. Här och där förekommer en del dialektala uttryck.

– Det är inte som jag hittar på, det kommer naturligt när jag inom mig hör min mormor tala.

Människors livsöden hör intimt samman med och blir en del av, rentav bygger, den stora historien. Vid 1900-talets början trängdes det samiska undan av det svenska, konflikter uppstod när svenska nybyggare trängde in i renskötarnas områden och byggde sina hem med statligt stöd och skattelättnader. I romanen ser Amandas far inte med blida ögon på dotterns romans med renskötaren Aslak. Amanda sörjer men föder Aslaks son, ger honom namnet Elis. Oäktingen och halvsamen bär en tung börda som pojke.

Författaren snuddar vid hemvändande svenskamerikaner och laestadianska predikanter. Andra världskriget bryter ut och Sveriges unga män kallas in till beredskap. Det är nu byn Storsien i nuvarande Kalix kommun kliver fram i Sveriges historia; här inrättades det första arbetslägret där allt från kommunister till pacifister internerades. Det följdes av flera runt om i vårt land.

– Först invaderades byn av militärer, den ligger ju nära gränsen till Finland. Sedan kom de som sattes i lägret och skulle bygga en väg.

Lägret i Storsien stängdes efter den första krigsvintern. Men Anne-Christine Liinanki ger det en fortsättning när Amandas sondotter Anna Maria förälskar sig i en av fångarna och flyttar till honom i Stockholm efter kriget. Genom den samvetsömme Agne låter författaren oss förstå hur de som internerats bemöttes även efter att de frisläppts. Det blir Anna Maria som försörjer familjen medan Agne blandar ångest med alkohol.

Med beskrivningen av Stockholm, gatorna såväl som människorna, växer romanens synrand.

– Det jag skriver om Stockholm handlar om staden mot landet, det har jag utvecklat mera i Fågelflykt jämfört med tidigare, säger Anne-Christine som själv inte bott i Stockholm men har numera en dotter där.

Fågelflykts tredje huvudperson Agneta, Anna Marias och Agnes dotter, går mot efterkrigstidens urbaniseringsström när hon lämnar Stockholm för Norrbotten. Det är också sjuksköterskan Agneta som till slut tillåts känna både kärlek och trygghet i sitt liv.

Men världen, som i romanens början inte är större än en liten by utanför Kalix, vidgas än en gång när författaren i Fågelflykt även skrivit in flyktingvågen och Refugees Welcome-rörelsen 2015. Anne-Christine Liinanki låter Agneta ställa upp som volontär.

– Jag gick till järnvägsstationen, inte som volontär, men jag gick dit för att se. Det var som att hela världen kom till Luleå.

Publicerat i Ankis författarblogg, Bok: Fågelflykt | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Öden och historia i norrbottniska Storsien – Författarporträtt Opulens

Författarporträtt Ekström & Garay – Anne-Christine Liinanki

Anne-Christine Liinanki

Anne-Christine Liinanki är en författare med rotpålar i norr. Hennes berättelser handlar främst om naturen, samarbete och starka kvinnor. Anne-Christine är invald medlem i Författarförbundet och Författarcentrum Norr och har en universitetsexamen i svenska och retorik. En ettårig manuskurs ”Att skriva för film” i Filmpool Nords regi och två års skrivarkurser vid Medlefors folkhögskola finns på hennes CV.

Att romanen Fågelflykt tar avstamp i byn Storsien är ingen slump. Anne-Christines mor är uppvuxen i byn och hennes släkt har bott i och omkring Storsien i 450 år.

Romankaraktärerna Amanda, Anna Maria och Agneta har levt och utvecklats i Anne-Christines huvud under många år och det har krävts en hel del research för att mejsla ut de historiska perspektiven.


På Ekström & Garay: Fågelflykt (2021)

Publicerat i Ankis författarblogg, Bok: Fågelflykt | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Författarporträtt Ekström & Garay – Anne-Christine Liinanki

Om romanen FÅGELFLYKT

Romanen Fågelflykt

I den lilla utmarksbyn Storsien, ett tiotal år innan första världskriget, blir Amanda och Aslak förälskade, men deras kärlek fördöms av en obarmhärtig omgivning som inte skyr några medelför att stoppa den. Snart upptäcker Amanda att hon bär på Aslaks barn – och en släktresa genom tid och rum tar sin början. Fågelflykt är en skildring av tre generationer kvinnor– Amanda, Anna Maria och Agneta – som var och en drömmer om kärleken, men som ställs inför livets och tidens motgångar. Vi förflyttar oss från ett norrbottniskt tidigt nittonhundratal till ett Stockholm i kölvattnet av andra världskriget, och slutar i Luleå där ett tusental flyktingar anländer tilljärnvägsstationen under flyktingkrisens 2015. Ur de tre huvudpersonernas perspektiv skildras övergrepp, mord, väckelsepredikanter, arbetsläger, utanförskap, kärlek och inte minst förhoppningar. Och fastän de tillhör olika generationer delar de alla erfarenheten av hur det är att vara kvinna.

Raderna ovan är grunden till historien och även bokens baksidestext. Det som fångade mig var tanken på att det till min mors hemby Storsien, bestående av tretton gårdar, kom människor utifrån som radikalt förändrade bybornas dagliga liv.

En annan tanke var att berätta om starka människoöden. Människors livsöden hör intimt samman med och blir en del av, rentav bygger, den stora historien. Vid 1900-talets början trängdes det samiska undan av det svenska, konflikter uppstod när svenska nybyggare trängde in i renskötarnas områden och byggde sina hem med statligt stöd och skattelättnader. I romanen ser Amandas far inte med blida ögon på dotterns romans med renskötaren Aslak. Amanda sörjer men föder Aslaks son, ger honom namnet Elis. Oäktingen och halvsamen bär en tung börda som pojke.

Andra världskriget bryter ut och Sveriges unga män kallas in till beredskap. Det är nu byn Storsien i nuvarande Kalix kommun kliver fram i Sveriges historia; här inrättades det första arbetslägret där allt från kommunister till pacifister internerades. Det följdes av flera runt om i vårt land. Lägret i Storsien stängdes efter den första krigsvintern. Men får en fortsättning när Amandas sondotter Anna Maria förälskar sig i en av fångarna och flyttar till honom i Stockholm efter kriget. Genom den samvetsömme Agne låter speglas det hur de som internerats bemöttes även efter att de frisläppts. Det blir Anna Maria som försörjer familjen medan Agne blandar ångest med alkohol.

Fågelflykts tredje huvudperson Agneta, Anna Marias och Agnes dotter, går mot efterkrigstidens urbaniseringsström när hon lämnar Stockholm för Norrbotten. Det är också sjuksköterskan Agneta som till slut tillåts känna både kärlek och trygghet i sitt liv.

Romanen kostar 150 kr + frakt. Mejla namn och adress till info@ordlina.se.
Bifogar faktura i leveransen.

Publicerat i Ankis författarblogg, Bok: Fågelflykt | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Om romanen FÅGELFLYKT

Boksläpp av romanen FÅGELFLYKT

Boksläpp av romanen FÅGELFLYKT utgiven av Ekström & Garay

I dessa märkliga tider med en stor smittspridning av coronaviruset i Norrbotten har jag valt att hålla boksläppet av romanen FÅGELFLYKT i ett litet format. Tillsammans med några färgstarka kvinnor har romanen släppts ut i vida världen för att förhoppningsvis flyga högt och länge. Varför inte investera i en berättelse som handlar om naturen, samarbete och starka människoöden. Romanen kostar 150 kr + frakt. Mejla namn och adress till info@ordlina.se. Bifogar faktura i leveransen.

Publicerat i Ankis författarblogg, Bok: Fågelflykt | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Boksläpp av romanen FÅGELFLYKT

Snart, i början av juni, blir det boksläpp av romanen Fågelflykt

Foto: Viveka Österman
Foto: Viveka Österman

Snart, i början av juni, blir det boksläpp av romanen Fågelflykt. I mitten av maj får jag med skräckblandad förtjusning öppna kartongen som innehåller de 246 sidorna som tryckeriet fogat ihop till en skönlitterär bok.

Det är många timmar vid datorn som tar sin slutliga form. Den här vintern har manuset gått många vändor genom nålsögat på litterära chefer, språkvetare och formgivare.

Publicerat i Ankis författarblogg, Bok: Fågelflykt | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Snart, i början av juni, blir det boksläpp av romanen Fågelflykt

Storsien – mina sommarlovs förlovade land

Höbärgning i Storsien

Att romanen Fågelflykt tar avstamp i byn Storsien är ingen slump. Min mor är uppvuxen i byn och min släkt har bott i och omkring Storsien i 450 år. Storsien, mitt Hobsala, är beläget 35 km utanför Kalix mellan Morjärv och Vitvattnet. På andra sidan byn, Gransätra, finns kronotorpet ”Fritjofs”. Kronotorpet ”Fritjofs” är det äldsta av de tre kronotorpen som finns i Storsien. Torpet var min mors föräldrahem och Fritjof var min morfar. Avsikten med bildandet av kronotorp var att bereda möjlighet för de som var skogsarbetare att få bostäder och ladugårdar i närheten av sina arbetsområden. Till kronotorpen hörde även odlingsbar mark för kreatursskötsel. Avtalet som min morfar tecknade löpte på 49 år och ansågs mycket fördelaktigt med låga arrenden.

Idag bor det fler hästar än människor i byn Storsien – ca 20 personer och 30 hästar i 13 gårdar.


Publicerat i Ankis författarblogg, Bok: Fågelflykt | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Storsien – mina sommarlovs förlovade land

Författarintervju – Anne-Christine Liinanki

Författarintervju – Anne-Christine

Norrbottensförfattare

Boktugg

Författarcentrum

Alex

Publicerat i Ankis författarblogg, Bok: Mångrus | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Författarintervju – Anne-Christine Liinanki

Boktips av Agneta Krohn Strömshed, biblioteken i Luleå

Boktips av Agneta Krohn Strömshed, biblioteken i Luleå. Utdrag ur tidningen Vårt Luleå, nr 2, 2020. Barnboken Mångrus tackar och bockar.

Försäljningsställen:
Akademibokhandeln i Luleå
Adlibris
Bokus
Boktugg


MÅNGRUS finns även utgiven som E-bok
Bokus
Ord&Bok

Publicerat i Ankis författarblogg, Bok: Mångrus | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Boktips av Agneta Krohn Strömshed, biblioteken i Luleå