Antologin LYCKA

KIA-projektet i Luleå (2008)

I Norrbotten finne en rik kulturskatt där kulturarv, språk och minoriteter bidrar till länets färgstarka karta. Fackföreningen SKTF ville uppmärksamma musik, konst, teater, berättar- och skrivarkonst genom KIA-projektet (Kultur i arbetslivet).

Projektet utgick från tre orter i Norrbotten och initativtagare var Veronica Magnusson. I Luleå var Anne-Christine Liinanki projektledare och samarbetade med författare, konstnärer, skådespelare och bibliotekspersonal.

Målet med projektet var att ge medlemmarna möjlighet att ta del av det rika kulturutbud som finns i Norrbotten. Forskning har visat att även det minsta kulturinslag som kommer människor till del ökar välbefinnandet.

Institutionen för Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet gjorde en kartläggning av SKTF medlemmarna i Gällivare, Luleå och Piteås arbetsmiljö, ”Hälsa- Inte bara för kroppen, utan även för knoppen”.

Under våren 2008 sammanställde projektledaren Anne-Christine Liinanki tillsammans med redaktionsgruppen (Karin Kemi och Kjell-Arne Johansson) en antologi med texter från SKTF- medlemmar i Luleå.

Anne-Christine medverkade med en novell ”I have a dream”.

Utdrag ur LYCKA

Novellen har vunnit tredje pris i en jurybedömd novelltävling.

I have a dream

”Ett urladdat batteri rullar genom bussens golv. Rullar än hit, än dit på väg någonstans. Städa, sortera samla kasta bort far genom mitt huvud. Göra sig av med gamla förlegade tankar om att inte våga.
– I have a Dream …
Varför hör jag alltid de orden inom mig, i drömmen, i bussen?
Under Storgatans lunchvandringar säger klappret mot stenbeläggningarna.
– I have a Dream …
Varför?
Varför blir jag så nervös och orolig?
Blotta tanken på att beträda scenen och göra en redovisning får olusten att väll fram ur kloakerna…”