Snöstjärnor II

Antalogin Snöstjärnor II
Antologin Snöstjärnor II

Utdrag ur förordet av David Väyrynen.

”Litteraturen är en del av en större idé, en idé om varje människas demokratiska rätt att tillägna sig kunskaper om både sig själv och om att skriva. Detta ligger till grund för vad vi arbetar för. Konkurrensen måste sättas åt sidan. Tankar om att marknaden väljer vad som är bra likaså. Vad man än väljer att göra av sitt skrivande är oväsentligt. Åtminstone till en början. För det första, tredje eller likväl fyrtiosjunde försöket räcker det gott och väl med känslan av att vilja uttrycka sig med annat än munnen. Exempelvis genom att skriva poesi.”

Anne-Christine Liinankis bidrag till antologin.

Bokslut

Jag glömmer aldrig avskedsnatten på Patmos
den strålar som en skräddarsydd à priori osmos
jag glömmer aldrig drömmen om risfältsrallarna
eller Patmos
eller natten
eller dig

Men du tror att lyckan är inbakad i plast och plåt
du har inte tid att höra din egen puls
eller upptäcka sommarvinden
eller grodornas sång
du har aldrig sett en sten i ögonen
eller lyssnat till gräsets gråt

Därför glömmer jag Patmos
Och natten
Och dig