Storsien – 100 år i en norrbottnisk by

Utgiven av Black Island Books (2008)

Boken Storsien blev inläst som talbok i januari 2009 och blev utsedd av Stadsbiblioteket i Luleå till en av Årets bästa böcker 2008

Du kan självklart beställa boken Storsien- 100 år i en norrbottnisk by till ett bra pris direkt av Anne-Christine Liinanki. Mejl: info@ordlina.se .
Boken kostar 100 kr (frakt tillkommer). Ange i beställningen om du vill ha boken signerad.

Anne-Christines mor är uppvuxen i byn och moderns släkt har bott i Storsien i 200 år och i närheten av Storsien i 450 år. Byn Storsien är en idyll med ett skrämmande förflutet. Under andra världskriget internerades som mest 350 oliktänkande i ett arbetsläger i byn. Som kuriosa kan nämnas att en av de internerade var författaren Stieg Larssons morfar Severin Boström.

Anne-Christine fick en gång frågan om Storsien är en roman om en by, en familj eller ett arbetsläger. Svaret på frågan är att boken innehåller alla tre delar.

Storsien-100 år i en norrbottnisk by är Anne-Christine Liinankis skönlitterära debut.

Om byn Storsien

Storsien är Anne-Christines sommarlovs förlovade land. Storsien som likt Tolkiens Hobsala ligger himmelriket nära, är beläget 35 km utanför Kalix mellan Morjärv och Vitvattnet. Efter milsvida tigande urskogar som omgärdar Storsien i alla riktningar öppnar sig byn likt en mussla.

Det äldsta av tre kronotorp i Storsien är ”Fritjofs”. Kronotorpet ”Fritjofs” där hennes mors föräldrahem och Fritjof var hennes morfar. Avsikten med bildandet av kronotorp var att bereda möjlighet för skogsarbetare att få tillgång till bostäder och ladugårdar i närheten av sina arbetsområden. Till kronotorpen hörde även odlingsbar mark för kreatursskötsel. Avtalen som tecknades för var och en löpte i regel på 49 år och ansågs mycket fördelaktiga med låga arrenden. Byggnaderna som staten uppförde var standardmodeller.

Under andra världskrigets upprättades ett arbetsläger i Storsien. Försvaret ville isolera kommunister, agitatorer och missnöjesspridare inom det svenska försvaret. Sverige kunde när som helst bli inblandat i kriget. Avsikten var att avskilja dem långt från övrig trupp.

Storsienlägret startade i december 1939 – första omgången med 350 man och upplöstes efter marsfreden i Moskva. Lägret återupprättades igen efter överfallet på Danmark och Norge den 9 april 1940 och kvarstod till augusti månad. Under en tid så var författaren Stieg Larssons morfar Severin Boström internerad i byn.

Liknande läger men i mindre omfattning förekom i Härjedalen, Västergötland och Vindeln i Västerbotten samtliga dessa läger omfattade omkring 80 man.

I nuläget bor det fler hästar än människor i byn Storsien – ca 20 personer och 30 hästar i 13 gårdar.