Antologin MERA KACKEL

Utgiven av LUMIO förlag (2010)

Antologin Mera Kackel gavs ut hösten 2010 av nätverket Magma. Tanken var att Magmas medlemmar skulle utgå från sig själva, skriva om något som berört dem mycket eller tolka det med en bild eller illustration. I Mera Kackel medverkade kvinnor i alla åldrar.

Magma grundades med visionen att förändra genusstrukturerna i samhället, där kvinnor alltför ofta konkurrerar med varandra istället för att stödja varandra att förändra de strukturer som missgynnar kvinnor.  Se Regional orienteringsbok Social innovation i Norrbotten – ltu.se/socialinnovation

Initiativtagare till antologin var Magmas grundare Helena Karlberg. Anne-Christine Liinanki var under 2010 ordförande för Magma Nord och ingick i redaktionsgruppen. Anne-Christine medverkade med en novell ”Alla Hjärtans Dag”. Novellen speglar dagen då hennes mor hastigt avled, och tankarna om vad som egentligen är viktigt.

Texten är inte en text som slutar lyckligt i vanlig benämning, utan är en text som uppmanar var och en som är med om trauman att ta tag i sina drömmar. För när sorgen eller traumat fått någon slags vardag kan den bli en kraft, en kraft till förändring …

Utdrag ur MERA KACKEL

Alla Hjärtans Dag

”Tystnaden sprider sig i kurslokalen, flyger med vita vingar och omsluter alla känslor. Det är som om en osynlig dimma tränger in i mig med varje andetag, som om den gör mig suddig och upplöst. Meningen med allt skymtar förbi, går som en osynlig ängel genom rummet med en påminnelse om om tillvarons ständiga hot om självantändning.

Stillastående bilköer, ändlösa rödljus, ett irriterande vägbygge. Jag åker bil som i en dimma: en solig och kall februaridag, men en vardag för de flesta. Mobilen piper till som om den vill säga: Viktigt. Väldigt viktigt. Vad är viktigare än döden? Jag håller ögonen slutna tillräckligt länge för att minnas mors huvud som sakta vänds mot mig, och för ett ögonblick ser jag in i hennes nötbruna ögon igen. Och plötsligt är det som om tiden blandas samman, nu och här med då och där.”